• Ordförande

  Per-Mikael Henriksson – Kapellgatan 13,  302 37 Halmstad

  Tel. 035 – 12 12 77  Mobil  0768 – 72 57 92

 • Vice ordförande

  Gert Mårtensson – Grönadalsvägen 43,  302 72 Halmstad

  Tel. 035 – 300 53 Mobil 0705 – 64 00 53

 • Kassör

  Viktor Samskog – von Möllersgatan 4, 30233 H-stad

  Mobil 0708-665378

 • Sekreterare

  Maria Larsson – Överstevägen 25,  302 35 Halmstad

  Tel. 035 – 15 73 76 Mobil 0703 – 75 73 76

 • Ledamot

  Matilda Andersson – Viktoriagatan 1, 30246 Halmstad

  Mobil 0735-465680

 • Ledamot

  Bengt Evjen – Gubbängsvägen 13, 302 92 Halmstad

  Mobil 0760 – 267 966

 • Ledamot

  Lars Movinger – Gymnasiegatan 22, 30231 Halmstad

  Mobil 0706 – 75 24 33

 • Ledamot

  Gunvor Grönroos – Månelysvägen 11B, 312 35 Laholm,

  Mobil 0767 – 64 23 24.

 • Revisor

  Kerstin Persson

 • Revisor

  Digby Thuresson – Norra vägen 34, 302 32 Halmstad

  Mobil  0705 – 54 48 83